2021 / 2022

MODUL 5

7. - 8. 5. 2022

Pogoj za prijavo: Modul 4
Izpolnjeno prijavnico pošljite na emmetzapse@gmail.com

PONAVLJALNI DAN

11. 6. 2022

Pogoj za prijavo: Modul 5

PRIJAVNICA

EMMTECH ZA PSE

12. 6. 2022

Izpolnjeno prijavnico pošljite na emmetzapse@gmail.com

Bullet Journal
 

Izpolnjeno prijavnico za Emmett tečaj ali za Emmtech kratek tečaj pošljite na email naslov emmettzapse@gmail.com. Po potrditvi prijave na izbrani tečaj je potrebno nakazati kotizacijo na transakcijski račun naveden v prijavnici. V kolikor plačilo ni izvršeno do plačilnega roka navedenega v prijavnici, vam udeležbe na tečaju ne moremo zagotoviti. V primeru nejasnosti vezanih na izvršitev in rok plačila, nas prosimo kontaktirajte na email emmettzapse@gmail.com ali na telefon 068 191 921.